Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

Xong tương lai William Carvalho

Xong tương lai William Carvalho

Tiền vệ được liên hệ nhiều lần với Arsenal, William Carvalho đã quyết định cam kết tương lai với Sporting Lisbon bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm rưỡi. illiam Carvalho năm nay 23 tuổi, được đánh…

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android