Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

Nhà soạn nhạc phim 'Star Wars', 'Harry Potter' được trao giải thành tựu trọn đời

Nhà soạn nhạc phim 'Star Wars', 'Harry Potter' được trao giải thành tựu trọn đời

John Williams, nhà soạn nhạc danh tiếng, đã gắn tên tuổi của mình với hàng loạt phim bom tấn như 'Star Wars', 'Jaws' và 'Harry Potter', sẽ nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời do Viện phim Mỹ (AFI) trao tặng.

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android