Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

LHP Nhật Bản 2015: Chỉ tình yêu và cho tình yêu

LHP Nhật Bản 2015: Chỉ tình yêu và cho tình yêu

Liên hoan phim Nhật Bản 2015 tại Việt Nam với chủ đề Sắc màu tình yêu kéo dài từ ngày 9/10 đến 14/11/2015 đúng nghĩa tinh thần “chỉ tình yêu và cho tình yêu”. Liên hoan mở màn tại TP.HCM, sau đó sẽ diễn ra tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android