Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

Ước mong từ đảo Bé, 'vệ tinh' của đảo Lý Sơn

Ước mong từ đảo Bé, 'vệ tinh' của đảo Lý Sơn

Tết Bính Thân 2016, người dân đảo Bé (xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) "vui như Tết" vì điện lưới đã được kéo ra đây, hòn đảo không còn cô đơn nữa. Vậy là 100% dân huyện đảo Lý Sơn đã được dùng điện.

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android