Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

Xe tải húc nát bét xe taxi, 4 người trọng thương

Xe tải húc nát bét xe taxi, 4 người trọng thương

Đang lưu thông trên đường, chiếc xe taxi bất ngờ rẽ phải đột ngột, đúng lúc này chiếc xe tải chạy cùng chiều từ phía sau tông mạnh vào đuôi khiến 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android