Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

Cái bục giảng và câu chuyện đổi mới giáo dục

Cái bục giảng và câu chuyện đổi mới giáo dục

Chúng ta thường nghe nhiều về câu khẩu hiệu “chấn hưng giáo dục”. Rất thường thấy là khi nói về chủ đề này, người ta hay luận bàn về đủ thứ như chuyện chương trình, sách giáo khoa, nguồn nhân lực v.v… Tôi thì nghĩ, đổi mới giáo dục có khi nên bắt đầu từ những thứ rất đơn giản, ví dụ như cái bục giảng trong lớp học.  

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android