Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

Live trực tiếp đang tràn ngập Facebook

Live trực tiếp đang tràn ngập Facebook

Facebook đang níu chân người dùng bằng Live Video, tính năng cho phép những ai dùng điện thoại có thể phát trực tiếp một sự kiện nào đó mình đang thực hiện hoặc chứng kiến.

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android