Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

Lo dân số già nhanh

Lo dân số già nhanh

Tình trạng dân số già đi không còn là nỗi lo riêng của Nhật Bản mà giờ đã lan đến Hàn Quốc và Nga khiến kinh tế 2 nước này chịu áp lực lớn

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android