Phone 04 37 669 997   Phone trang.nguyen@socom.vn

Phim 'In The Heart Of The Sea': Cơ hội phá 'dớp' của nhà làm phim bậc thầy Ron Howard

Phim 'In The Heart Of The Sea': Cơ hội phá 'dớp' của nhà làm phim bậc thầy Ron Howard

Là một trong những nhà làm phim bậc thầy tại Hollywood trong suốt 3 thập kỷ qua, tuy nhiên, cũng giống với đạo diễn Woody Allen, Ron Howard luôn gặp phải cái dớp rất kỳ khôi: luôn có một bộ phim dở sau mỗi bộ phim hay.

Báo hay - Android

Báo hay trên android

Báo hay - iOS

Báo hay trên android