Thông tư 05/2016/TT-BXD – Lý do gì mà bộ xây dựng lại thay đổi thông tư 01/2015 sau chỉ đúng một năm ra đời?

0
4936
Thông tư 05/2016/TT-BXD.
Thông tư 05/2016/TT-BXD.

Thông tư 01/2015/TT-BXD đã được bộ xây dựng ban hành vào ngày 20-3-2015 với mục đích chính sẽ là xác định được định giá công nhân trong chi phí xây dựng công trình. Tuy nhiên, khoảng 1 năm sau đó bộ xây dựng đã ban hành thông tư 05/2016/tt-bxd để thay thế. Vậy lí do gì mà bộ xây dựng phải thay thế sớm như vậy, bạn hãy theo dõi dưới bài viết này nhé.

Hai thông tư tương tự nhau về bản chất và cách thực hiện về xác định đơn giá.

Với việc áp dụng thông tư thì sẽ cần phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản đã được quy định tại điều thứ ba của thông tư và phải thích hợp với nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng như là:

  • Trình độ tay nghề nhân công theo các cấp bậc phải phù hợp với hệ thống định mức xây dựng của công trình.
  • Giá của công nhân xây dựng phải phù hợp với mặt bằng trên thị trường nhân công lao động của tùy từng khu vực địa phương. Nhưng sẽ không được thấp hơn mức lương tối thiểu của từng khu vực do nhà nước quy định ra.
  • Công nhân xây dựng được lựa chọn phải phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc.
  • Cần phải đáp ứng các yêu cầu thanh toán một số khoản chi phí thuộc vào trách nhiệm của nhân công phải trả theo quy định nhà nước(bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản chi phí phải trả khác).

Hai thông tư tương tự nhau về bản chất và cách thực hiện về xác định đơn giá
Hai thông tư tương tự nhau về bản chất và cách thực hiện về xác định đơn giá

Qua đó có thể thấy rằng nguyên tắc là theo luật xây dựng và các nghị định của nhà nước về quản lý về chi phí đầu tư xây dựng, chi phí của dự án công trình nào cũng sẽ phải tính toán đúng, tính đủ và cần phải phù hợp với mặt bằng chung của giá thị trường của nơi xây dựng dự án công trình.

Về mức lương được công bố trong phụ lục của thông tư được ban hành chỉ để dành để tham khảo thêm:

Theo khoản 1, điều 5 của thông tư này sẽ yêu cầu Ủy ban nhân dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về việc tổ chức, xác định đơn giá chi phí nhân công để có thể công bố làm cơ sở lập, quản lý chi phí xây dựng. Qua đó, mỗi tỉnh sẽ bắt buộc phải có trách nhiệm về điều tra chi phí nhân công của địa bàn tỉnh theo từng khu vực vùng( 4 vùng chính). Khi có kết quả điều tra và tính được chi phí đơn giá công nhân của tỉnh, nếu thấy chi phí nhân công sau khi điều tra phù hợp với mức chi phí được công bố ở thông tư này thì sẽ có thể dùng được mức lương được công bố của thông tư. Còn lại nếu như kết quả điều tra chi phí công nhân khác với mức chi phí công nhân được ban hành trong thông tư này thì sẽ phải công bố về đơn giá nhân công theo như kết quả đã được điều tra trước đó. Bạn có thể tham khảo nhiều hơn về thông tư 05/2016 tại BĐS Meeyland.com.

Vậy lý do gì lại phải ban hành lại thông tư 05/2016?

Như đã diễn giải ở trên, về nguyên lý thì cả hai dạng thông tư đều đúng với Luật của xây dựng và nghị định của nhà nước. Tuy nhiên thì thông tư số 01 đã làm cho nhiều tình thành hiểu lầm là chỉ tính lương trên giấy. Lý do có thể hiểu là:

  • Quy định cố định một mức lượng đầu tiếp nhận để xác định đơn giá chi phí công nhân xây dựng tương ứng với các khu vực vùng.
  • Theo khoản 2 điều 3: “ Đơn giá công nhân theo các hướng dẫn tại thông tư này được sử dụng để xác định được tổng mức chi phí đầu tư xây dựng, dự toán dự án xây dựng…”

Thông tư 05/2016/TT-BXD.
Thông tư 05/2016/TT-BXD

Do chính 2 điểm này đã làm cho các địa phương hiểu nhầm khá nhiều, hiểu sai nguyên tắc, bản chất của thông tư. Dẫn đến rất nhiều tỉnh đã ban hành mức lương cơ sở tiếp nhận giống hoàn toàn trên thông tư ban hành mà không hề được căn cứ theo vào thực tế của khu vực địa phương của mình (thông qua việc khảo sát, điều tra) dẫn đến việc máy điều hòa của các phòng ban phải làm việc cật lực để phục vụ cho các chuyên viên phòng lạnh.

Vậy thì thông tư 05/2016/tt-bxd có đặc điểm gì mới?

Sau khi thông tư 2015 bị các hiểu lầm đó thì thông tư 05/2016 đã được ra đời để giải quyết những hạn chế đó, cụ thể như là:

  • Chỉ đạo rõ ràng các UBND các tỉnh và thành phố chỉ đạo sở xây dựng chủ trì hợp tác với các cơ sở liên quan để khảo sát, điều tra, xác định và công bố mức đơn giá chi phí công nhân trên khu vực địa bàn đó.
  • Sẽ đưa ra một mức lương cơ sở đầu vào theo một khoảng nhất định và chỉ rõ đây là để tham khảo.
  • Hướng dẫn một cách cụ thể cách để có thể xác định được mức lương cơ sở đầu vào.

Như vậy có thể thấy rằng thông tư 01/2015 đã làm cho rất nhiều tỉnh thành hiểu nhầm rất nhiều là tính lương trên giấy. Do đó thông tư 05/2016/tt-bxd được ban hành đã có thêm phần cách điều tra và tính được lương thực thế thị trường. Còn về cách tính lương trên giấy chỉ là để tham khảo thôi. Hy vọng những thông tin ở trên giúp bạn hiểu được lý do mà phải ban hành thông tư mới chỉ sau một năm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here